top of page

Terms and Conditions
Raffle ”Become the MyVoice Ambassador”

ROMÂNĂ

Regulament tombolă
”Devino Ambasadorul MyVoice”

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

 

Data Diggers Market Research S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Erou Constantin Pritopescu, nr. 9A, et. 2, camera 5, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/915/2015, Cod Fiscal RO 34246710, având contul curent nr. RO97INGB0000999904897665, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Buzești, reprezentată legal prin doamna Paula Elena Pislaru – Director General denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Concursul “Devino Ambasadorul MyVoice” se va desfășura exclusiv online, în perioada 1 Aprilie – 31 Iulie 2024. Participanții la tombolă au misiunea să ne trimită un videoclip cu ei până la data de 15 mai 2024. După îndeplinirea acestei condiţii, aceştia vor intra automat în tragere la sorţi şi au șansa de a câștiga premiul din secțiunea denumită “Premiile tombolei” din regulamentul actual.

Tombola se va desfășura în patru etape:

 • 1 Aprilie - 15 Mai 2024: Înscrierile

 • 1 Iunie - 30 Iunie 2024: Prima rundă de votare

 • 1 Iulie - 15 Iulie 2024: A doua rundă de votare

 • 16 Iulie - 31 Iulie 2024: Aflarea câștigătorilor

Videoclipurile trebuiesc trimise prin completarea următorului formular: https://forms.gle/P783MCQ35Uv5es2u6

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidență, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajații Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea necesită înregistrarea pe site-ul MyVoice (www.myvoice-surveys.com). Participarea în concurs fără crearea unui cont pe site-ul MyVoice duce la descalificarea automată a participantului.

Participarea la această tombolă necesită îndeplinirea următoarelor condiții:

 • un video de maxim 1 minut cu participantul în cauză

 • participantul în video trebuie să promoveze brand-ul MyVoice

 • limbajul folosit în video de către participant trebuie să fie engleza

 • participantul în video trebuie îmbrăcat corespunzător

 • participantul în video trebuie să exercite un comportament decent

Nerespectarea regulilor menționate mai sus va duce la descalificarea automată a participantului.
 

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, MyVoice în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L, în calitate de "Operator", prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică. Prin participarea la concurs, vă exprimați acordul pentru ca MyVoice  în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L să prelucreze datele referitoare la numele complet și adresa de e-mail, în cazul în care vă numărați printre câștigători.

Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Acordul privind utilizarea imaginilor în scopuri de marketing, inclusiv drepturile persoanelor vizate, poate fi găsit pe site-ul MyVoice: Dreptul de folosire a imaginii în scopuri de marketing

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate, pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.
 

Mai multe informații despre termenii și condițiile privind calitatea de membru al panelului, participarea la sondaje și utilizarea serviciilor pot fi găsite pe site-ul web MyVoice: https://myvoice-surveys.com/panelist/terms

Mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy.

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Membrii panelului MyVoice vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul MyVoice, de pe paginile de social media, din newsletter-ul MyVoice sau din alte canale de comunicare online.

Înregistrarea la tombolă are loc automat prin trimiterea de către participanți a unui videoclip cu ei înșiși în care respectă toate regulile menționate la Secțiunea 3: Drepturi și condiții de participare între 1 Aprilie - 15 Mai 2024.

Între 1 Iunie - 30 Iunie 2024 va fi anunțată prima rundă de votare în care membrii comunității MyVoice îi vor vota pe participanții înscriși prin intermediul platformelor YouTube și TikTok. Votul membrilor MyVoice vor consta în interacțiunea cu videoclipurile participanților (aprecieri, vizualizări, inimioare, comentarii, bookmarks, etc.)

Cei 5 participanți cu cele mai multe aprecieri, vizualizări, inimoare, comentarii și bookmarks vor trece la următoarea rundă care va avea loc între 1 Iulie - 15 Iulie 2024. Cei 5 finaliști vor fi votați prin intermediul unui poll realizat de către echipa MyVoice. Membrii vor avea posibilitatea să voteze doar o singură dată candidatul preferat accesând acest formular.

Câștigătorul va fi anunțat în perioada 16 Iulie - 31 Iulie 2024.

Odată cu anunțul câștigătorului, prin tragere aleatorie la sorți vor fi anunțați și ceilalți 20 de participanți câștigători la premiul al doilea.

Principalul câștigător al campaniei "Devino Ambasadorul MyVoice!" va deveni Ambasadorul MyVoice. Câștigătorul va avea obligația să lucreze alături de echipa MyVoice la materiale promoționale pentru brand-ul MyVoice unde acestea vor apărea pe canalele de social media. Aceste materiale vor consta în video-uri, imagini etc cu câștigătorul MyVoice care activ va promova pe social media brand-ul MyVoice.

Secțiunea 6. Premiile tombolei

Se acordă 21 premii fixe câștigătorilor.

Vor fi acordate următoarele premii (1 x 100 EUR/USD + 20 x 10 EUR/USD) participanților care trimit un videoclip cu ei înșiși în care respectă toate regulile menționate anterior la Secțiunea 3: Drepturi și condiții de participare între 1 Aprilie - 15 Mai 2024.

 • 100 EURO/ premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru al câștigătorului care preia rollul de Ambasador MyVoice;

 • 10 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru al celor 10 câștigători aleși aleatoriu care s-au înregistrat în cadrul concursului

 • 10 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru al celor 10 câștigători aleși aleatoriu care au votat în etapa finală

Valoarea totală a premiului este 300 euro (sau echivalent în dolari).

 

TVA-ul și toate taxele aferente vor fi suportate de către Organizator.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei tombole nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Cei 20 de câștigățori vor fi selectați aleatoriu folosind programul www.random.org la data extragerii.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Vor fi desemnați 21 câștigători pentru premiul menționat. Aceștia vor fi anunțați pe email și pe site cel mai târziu pe data de 31 Iulie 2024.

Pentru a fi validați, aceștia trebuie să îndeplinească toate cerințele tombolei.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorii tombolei vor fi anunțați de rezultat până la data de 31 Iulie 2024, după tragerea la sorți, astfel: vor fi contactați prin intermediul datelor de contact furnizate în cadrul înregistrării pe site-ul MyVoice.

Prin participarea la tombolă, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorului si câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altor participant, printr-o nouă tragere la sorți.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombola va înceta de drept la data de 15 Iulie 2024, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe MyVoice. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de social media ale MyVoice sau pe site-ul oficial MyVoice.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 29/03/2024.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Director General

Paula-Signature.png

ENGLISH

Terms and Conditions
”Become the MyVoice Ambassador”

Section 1. The raffle organizer
 

The raffle is organized by:
 

DataDiggers Market Research S.R.L., the main company, with the head office in Voluntari, Erou Constantin Pritopescu 9A, room no. 5, 2nd floor, Ilfov County, Romania, with the registration number  J23/915/2015, VAT ID RO34246710, and checking account no RO97INGB0000999904897665, at ING Bank N.V. Amsterdam, Buzesti, represented legally by Paula Elena Pislaru, the Chief Operating Officer, also referred to as the „Organizer”.
 

The raffle will take place in accordance with the provisions of this Regulation, which is mandatory for all participants.
 

The organizer reserves its right to amend or change the rules, with the obligation to officially announce to the public, through the same manner as before.

Section 2. Place and duration of the raffle

The ”Become the MyVoice Ambassador” Raffle will be held exclusively online, between April 1st, 2024 and July 31st, 2024. The raffle participants are required to send us a video of themselves by May 15, 2024. After completing these mentioned requirements, they will automatically enter the draw and have a chance to win the prize from the section called "The Prize" of the current regulations.

The raffle will take place in four stages:

 • April 1st - May 15th, 2024: Registrations

 • June 1st - June 30th, 2024: First round of voting

 • July 1st - July 15th, 2024: Second round of voting

 • July 16th - July 31st, 2024: Winners announced

The videos must be submitted by completing the following form: 

https://forms.gle/P783MCQ35Uv5es2u6

Section 3. Terms and conditions

The raffle is accessible to everyone, regardless of nationality, residence, race, sex or religion, who comply with the conditions of this Regulation to validate their participation. 

 

However, employees of the Organizer and their first-degree relatives cannot participate.

To participate, individuals must be MyVoice members (registered on www.myvoice-surveys.com). Not being a panel member of MyVoice automatically disqualifies them.

In order to participate in the raffle, it is required that the following conditions are met:

 • A maximum one-minute video is to be produced by the participant

 • The video must promote the MyVoice brand

 • The language used in the video by the participant must be in English

 • The participant in the video must be dressed appropriately

 • The participant must exhibit decent behavior while creating the video

It must be noted that failure to comply with any of the above rules will result in immediate disqualification of the participant.

The participation in this raffle has the value of the fully and freely acceptance, without any constraint, of the provisions of this Regulation. 

The right to participate belongs exclusively to the participant who meets the conditions imposed by the Regulation. The right to participate in the raffle is automatically revoked if a person provides false, erroneous or inadequate data or information in addition to personal data.

Each participant is entitled to only one entry. Every participant is responsible for the accuracy of the data he/she provided.

The provided data will allow participants to be informed of winning and to validate the official winners.

Section 4. Personal data protection

According to Regulation (EU) no. 679 from April 27th, 2016 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (named "GDPR"), applied from May 25th, 2018, MyVoice in relation with Data Diggers Market Research S.R.L, having the quality of an "Operator", processes your personal data in good faith and in pursuit of the purposes specified in this policy. By entering this raffle, you agree that MyVoice in relation to Data Diggers Market Research S.R.L will process the data regarding your full name and email address, in case you are among the winners.

 

This information will be processed exclusively for the purpose of this raffle.

The Agreement for the use of images for marketing purposes, including the rights of data subjects, can be found on the MyVoice website: Marketing Use Image Agreement

More information on the processing of personal data, including the rights of data subjects, can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.

More information on terms and conditions for panel membership, survey participation and use of services can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/terms.

More information on regarding our cookie policy can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy

Section 5. The raffle mechanism

The members of the MyVoice panel will be informed about this raffle on the MyVoice website, on our social media pages, in our MyVoice newsletter or in other campaign communication channels.

Registration for the raffle will be automatic for participants who submit a video of themselves complying with all the rules stated in Section 3: Terms and Conditions between April 1st and May 15th, 2024

Between June 1st and June 30th, 2024, the first round of voting will take place on the Youtube and TikTok platforms. Members of the MyVoice community will vote by interacting with the video (liking, viewing, commenting, bookmarking the video, etc)

The top 5 participants with the highest number of likes views, hearts, comments and bookmarks will move on to the next round, which will take place between July 1st and July 15th, 2024. The top 5 participants with the highest number of likes, views, hearts, comments and bookmarks will be selected for the next round of the competition, which will take place from 1st to July 15th, 2024. The 5 finalists will be chosenthrough a poll conducted by the MyVoice team, and each member can only vote once for their preferred candidate accessing this form.

The winner will be announced between July 16th - July 31st, 2024.

The announcement of the winner will also include the announcement of the other 20 winning participants, who will be chosen at random for the second prize.

The winner of the "Become of MyVoice Ambassador!" campaign will become the official MyVoice Ambassador. The chosen individual will be collaborating with the MyVoice team in the development of promotional materials for the MyVoice brand. These promotional materials will be featured on social media platforms and may include videos, images and other promotional content. The MyVoice Ambassador will be actively promoting the MyVoice brand on these platforms.

Section 6. The prizes

21 prizes will be awarded to the winners.

The following prizes (1  x 100 EUR/USD + 20 x 10 EUR/USD) will be awarded to participants who submit a video of themselves in which they comply with all the rules previously mentioned in Section 3: Terms and conditions between April 1st - May 15th 2024.

 • 100 euro/prize (or equivalent in dollars), transferred directly to the member account of the winner who takes on the role of MyVoice Ambassador;

 • 10 euro/prize (or equivalent in dollars), transferred directly to the member account of the 10 randomly chosen winners who registered in the contest;

 • 10 euro/prize (or equivalent in dollars), transferred directly to the member account of the 10 randomly chosen winners who voted in the final stage. 

The total value of the prizes is 300 euros.(or equivalent in dollars)

 

VAT and all related fees will be borne by the Organizer.

The winners of the prize offered in this raffle do not have the opportunity to receive the cash value of the prize or its exchange with other goods.


The 20 winners will be randomly selected using the www.random.org program on the draw date.

Section 7. The nomination of the winner

21 winners will be nominated for the mentioned prize, automatically, by drawing the data from our website archives. They will be announced by email and on the website no later than July 31st, 2024.


But to have a valid entry, he/she must meet all the requirements of the raffle.

Section 8. The notification and the receipt of the prize

The winner of the raffle will be notified of the result before July 31st, 2024, after the draw, as follows: he/she will be contacted through the contact details provided during the registration.

By participating in this raffle, participants agree that, in case of winning, the identity of the winner and the awarded prizes will be publicly announced and/or used for advertising purposes, without other obligations or payments from the Organizer.

If the winner does not send the requested information within 72 hours or if he provides erroneous/incomplete contact details, the prize will be awarded to another participant, through another random draw.

To receive the prize, the winner must send the Organizer a copy of the ID card.

Section 9. The end of the raffle

This raffle will end on July 15th, 2024, and may cease prematurely only in the event of an event of force majeure, likely to make it impossible.

Section 10. Raffle rules

The regulation is available for free on MyVoice. By participating in this raffle, participants agree to comply with this Regulation. Any changes to these Regulations will be communicated on MyVoice’s social media accounts or on its main website.

Section 11. Disputes

In case of disputes between the Organizer and the participants in the raffle, they will be settled amicably. If it is not possible to resolve the disputes amicably, the involved parties  will submit the dispute for settlement to the competent Romanian courts.

Completed and signed today: 29/03/2024.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Chief Operating Officer

Paula-Signature.png
bottom of page